2. dubna 2017


Mému dítěti byla diagnostikována vrozená vývojová vada
 

V dnešní době je velká část vrozených vývojových vad (VVV) diagnostikována již prenatálně. Neznám žádné rodiče, kteří by si nesáhli právě při tomto zjištění na dno. Člověka tato informace doslova paralizuje, přinaší neskutečný stres, tuny otázek, vlastních výčitek, hledání příčin a hledání odpovědí co bude dál, bude-li vada slučitelná se životem, operovatelná, spojena i s jinými vrozenými vadami, bude-li dítě moci žít “plnohodnotný” život, dokáže se někdy osamostatnit…
Pokud toto potkalo právě Vás, nebuďte v tom hlavně sami, rychle se spojte se skupinou se stejným osudem. Právě tam dostanete největší podporu, cenné rady a odpovědi na Vaše otázky.
Jedna z prvních otázek bývá, co způsobilo vrozenou vadu. Jestli to byla viróza v prvním trimestru, jestli sehrála roli dědičnost, nebo se jedná o novou mutaci genu,… odpovědi na tyto otázky jsou důležité při plánování dalšího potomka, ale právě i v době, kdy jsou rodiče postaveni před rozhodnutí (pokud to zjistí prenatálně), jestli dají svému miminku šanci o život zabojovat a jestli mu dokáží být oporou. Člověk by se na situaci neměl dívat, že se obětuje, ale že ho čeká nová role, výzva a že společně najdou cestu, jak to zvládnou. Od toho tu jsou právě sdružení, které dokáží poradit a ukázat i spoustu slepých uliček, kam se rozhodně nevydávat.
Rodiče, kteří se o VVV dozvědí až po porodu mají sice klidné těhotenství, ale často se cítí oproti rodičům, kteří to zjistí prenatálně nějak podvedeni, že neměli šanci se rozhodnout. Bohužel tak to je a nemá smysl nikoho obviňovat. V této fázi hodně rodičů zkolabuje, neustojí tlak informací, diagnóz a ani vlastní rodina nebývá často oporou. Jeden z rodičů někdy zmizí a to dokonce i od rodiny, kde již společně děti vychovávají. Ten šok je enormní, každý jsme jinak silný a nikdo, kdo tím neprošel by neměl soudit, tito lidé by se však neměli bát se omluvit a vrátit.
Odprostěte se od scénářů, jak by se mělo žít, čeho by se mělo dosáhnout,... žijte podle toho, jak to vyhovuje Vám. Každý potřebuje jiné tempo, jinou společnost a když se spojíte s lidmi, kteří jdou podobnou cestou zjistíte, že není důvod se litovat a bude se Vám líp žít. Najdete nové kamarády, lidi, kteří Vám porozumí a i v těch nejtežších situacích (například v nemocnici) Vás dokáží rozveselit a utěšit. Neřeší blbosti, řeší existenční problémy a mají blíž k ušlechtilým hodnotám. To pak jsou situace, kdy pláčete a smějete se zaroveň. Člověk je vlastně jak papiňák a potřebuje upouštět páru. Děti jsou velmi silné a ikdyž je třeba čeká sebenáročnější operace, terapie, život za ten boj stojí. Potřebují jen naši lásku, obětí , důvěru a trpělivost (té se často bez možnosti odreagování a odpočinku nedostává).
Medicína jde dopředu velmi rychle, například u vrozených srdečních vad je pokrok úžasný. Některé operace lze vykonávat již katetrizací, děti jsou oproti minulosti schopni žít plnohodnotný život až do vysokého věku.

Pár doporučení:
 
§  Vyzbrojte se informacemi - Nastudujte si vrozenou vývojovou vadu svého dítětě z renomovaných webů, knih, vědeckých prací, informujte se od svého ošetřujícího lékaře a nebojte se jít pro další názor i k jinému odborníkovi, abyste si byli jistější při rozhodování. Druhy terapií, náhrad, typů operací,… stává se, že dostanete na vybranou a musíte zhodnotit, co bude pro Vaše dítě z hlediska dlouhodobého horizontu nejlepší. Pokud je vaše dítě již větší a je schopno situaci porozumnět, mluvte s ním o tom, najděte vhodné příklady a nechte, aby se na rozhodování podílelo .

§  Najděte si nejlepší odborníky – Najděte si zkušeného pediatra, bude to váš odrazový můstek. Pediatr by měl být samozřejmě dostupný nejblíže místa bydliště, za specialistou lze již dojíždět.

§  Spojte se s jinými rodinami  - Je velmi prospěšné najít přes sdružení rodiny, které procházejí podobnou situací jako vy. Ikdyž máte milující rodinu a přátele, kteří se Vám budou snažit pomoci. Jejich pomoc neodmítejte, ale sami uvidíte, že se budete cítit lépe pochopeni od lidí na stejné lodi. Navíc právě z jejich osobní zkušenosti můžete čerpat informace, které pomůžou Vašemu dítěti i Vám. V průběhu života se budou totiž potřeby Vašeho dítěte měnit a často lišit od jiných dětí. I pro ně je fajn zjistit, že v tom nejsou sami a můžou si najít kamarády se stejnou léčbou, omezením či handikepem. 
 

Vaše dítě nesrovnávejte s nikým, ani s dětmi se stejnou diagnózou. Lidské tělo je unikát a projevy nemoci jsou u každého různé.
 

Kontakty na sdružení:

§  Srdeční vady
Sdružení Srdíčkáři z.s. - spolek, který sdružuje rodiče s dětmi se srdeční vadou i samotné pacienty 
www.srdickari.cz/
www.facebook.com/groups/srdickari

§  Rozštěpové vady
Nezisková organizace dobrovolníků Štastný úsměv
http://stastny-usmev.cz/
www.facebook.com/rozstep

§  Downův syndrom
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
www.downsyndrom.cz/
www.facebook.com/groups/365545280250293
§  Předčasně narozené děti
Rodičovská organizace Nedoklubko

www.nedoklubko.cz
www.facebook.com/nedoklubko

§  Kostní dysplázie, achondroplázie
Organizace Paleček
www.ospalecek.cz
www.facebook.com/www.ospalecek.cz/

§  Různá postižení
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
http://arpzpd.cz
Rodiče postižených dětí
http://rodiny-postizenich-deti.webnode.cz/
www.facebook.com/groups/spojmese/

Raná péče Diakonie - terénní sociální služba pro rodiny pečující o dítě s opožděním či ohroženým vývojem nebo s mentálním, pohybovým, příp. kombinovaným postižením v raném věku


http://www.rana-pece.cz/
ALFABET - informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

www.alfabet.cz 
§  Vrozené chybění‚ atrézie a stenóza konečníku
www.facebook.com/groups/776981932405091/?ref=ts&fref=ts
§  Zrakové postižení

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
www.sons.cz
Okamžik
www.okamzik.cz
Kafira
www.kafira.cz

Středisko rané péče - pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým, mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením
www.ranapece.cz
www.centrumlira.cz
www.ranapecekuk.eu
Raná péče EDA
www.eda.cz

§  Sluchové postižení
Centrum pro dětský sluch Tamtam
www.detskysluch.cz
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu
www.suki.cz
Jablíčko dětem - Pořádá akce pro zejména pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče a jejich děti
www.jablickodetem.cz 

§  Vady pohybového ústrojí

Sdružení rodičů s vrozenou vadou Pes Equinovarus

www.achilleus.cz

www.facebook.com/spolekAchilleus/

§  Informační portál o vrozených vadách a jejich výskytu v ČR
www.vrozene-vady.cz/

www.facebook.com/Vrozené-vady-295153057165544

§  Autismum

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

www.apla.cz
 
§  Epilepsie

Česká liga proti epilepsii (ČLPE) - Oficiální stránky české sekce Mezinárodní ligy proti epilepsoo (ILAE)

www.clpe.cz

Spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií

www.epistop.cz

www.facebook.com/groups/237202369723913/?hc_location=ufi

§  Informační portál HELPNET 

Pro osoby se specifickými potřebami

www.helpnet.cz 
 
 
 
A heart mom's poem💔
 
It can happen during utero,
Or sometime after birth.
The news that makes you tremble,
The news that shakes the earth.
 
"we hear a distinct murmur ma'am,
There's an issue with the heart
We're not sure your child's chances ma'am,
It's going to be a rough start"
 
You think "why me? Why us?"
As you try to choke back tears
Your world crashing around you,
While you're consumed by your worst fears.
 
That sharp pain in your chest.
The heart break, like a knife.
Watching your precious child
Fight so hard for their life.
 
The first few months are brutal,
You walk around like a zombie.
Endlessly wondering
"will my baby get to call me mommy?"
 
"don't worry, it will get better"
Is something you can't stand to hear.
It feels like everything is getting worse!
The end, it feels so near.
 
Then suddenly the days,
Seem to get a little brighter.
As you stare with loving eyes
At your precious little fighter.
 
You've never been so proud
Of one single little soul,
Gradually reaching milestones
And accomplishing their goals.
 
A heart moms journey
Is one that never ends.
Filled with support and compassion,
Of other heart mom friends.
 
We all love a little deeper,
And care a little more.
Reminding ourselves everyday,
Of how much we can be thankful for.
 
We were given this life for a reason,
And at times it can get rough.
But we use our kids as examples,
Of how to remain tough.
 
For us, strength is not a choice.
It's a lifestyle we have to lead.
It's what keeps us going,
And it's what our heart child needs.
                   
- Author Unknown

Žádné komentáře:

Okomentovat